Free Hindi Books

Monday, July 14, 2014

Vyaktigat Avam Rashtriya Charitrya - Sri Guruji

Vyaktigat Avam Rashtriya Charitrya


The book  presents views and gospels of Sri Guruji ( Madhav Sadashiv Golwalkar ). Sri Guruji was 'Sarsanghchalak'  of the Rashtriya Swayamsevak Sangh.

Details:-

Name of the book :  Vyaktigat Avam Rashtriya Charitrya

file type : PDF

file size : 234 Kb...